Nhảy đến nội dung
Nội dung
h

 

“Trung tâm hàng đầu về nghiên cứu và đánh giá về sức khỏe cho nam giới đồng tính, người lưỡng tính và người chuyển giới ở Việt Nam.”

Các dự án

Chúng tôi là

CARMAH


Một tổ chức Phi lợi nhuận trong nước với Văn phòng đại diện chính tại TP.Hồ Chí Minh, hoạt động vì sức khỏe cộng đồng người đồng tính, song tính, vô tính,lưỡng tính, và chuyển giới thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn

icon values

Mục tiêu

Trở thành trung tâm hàng đầu về nghiên cứu và đánh giá về sức khỏe cho nam giới đồng tính, người lưỡng tính và người chuyển giới ở Việt Nam.

icon values

Giá trị cốt lõi

Tiến hành nghiên cứu chất lượng cao và đánh giá tiêu chuẩn quốc tế cũng như hợp tác thường xuyên và tích cực với các đối tác Việt Nam và quốc tế

icon mission

Nhiệm vụ

Cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của cộng đồng người đồng tính, song tính, vô tính, lưỡng tính, chuyển giới và người nam giới quan hệ tình dục đồng giới ở Việt Nam.

 
 
 
dichvu-nghiencuu

Nghiên cứu
khoa học ứng dụng

dichvu-hotrokythuat

Hỗ trợ kỹ thuật
và nâng cao năng lực

dichvu-giamsatdanhgia

Giám sát
đánh giá

dv-hotrohiv

Dịch Vụ HIV và
Chăm sóc sức khoẻ

 
 
 
 PARTNERING WITH HANOI MEDICAL UNIVERSITY TO EXPAND THE CAPACITY TO IMPLEMENT PROGRAM AND OPERATIONAL EVALUATION AND HEALTH SYSTEM STRENGTHENING IN VIETNAM UNDER THE PRESIDENT'S EMERGENCY PLAN FOR AIDS RELIEF (PEPFAR) (04/2019)

PARTNERING WITH HANOI MEDICAL UNIVERSITY TO EXPAND THE CAPACITY TO IMPLEMENT PROGRAM AND OPERATIONAL EVALUATION AND HEALTH SYSTEM STRENGTHENING IN VIETNAM UNDER THE PRESIDENT'S EMERGENCY PLAN FOR AIDS RELIEF (PEPFAR) (04/2019)

-


- Partners: CDC/HMU
- Area: HCMC
 

 CHARACTERIZATION OF HCV PREVALENCE AND INCIDENCE AMONG HIV-INFECTED MEN WHO HAVE SEX WITH MEN AND TRANSGENDER WOMEN IN SOUTHERN VIETNAM- (2019-2021)

CHARACTERIZATION OF HCV PREVALENCE AND INCIDENCE AMONG HIV-INFECTED MEN WHO HAVE SEX WITH MEN AND TRANSGENDER WOMEN IN SOUTHERN VIETNAM- (2019-2021)

-


- Partners: Gilead Noco Program
- Area: HCMC, Can Tho and Dong Nai
-Project Goal:
+ To determine the prevalence of HCV infection in MSM and TW with HIV infection attending care and
treatment in ARV clinics in southern Vietnam
+ To determine the incidence of new HCV infections among MSM and TW under care for HIV infection in
southern Vietnam
+ To determine the risk behaviors and risk factors that contribute to HCV infection in this population.
 

 EXPANDING EDUCATION AND INFORMATION ON PREEXPOSURE PROPHYLAXIS FOR AT-RISK MSM AND TGW POPULATIONS IN VIETNAM (2017-2018)

EXPANDING EDUCATION AND INFORMATION ON PREEXPOSURE PROPHYLAXIS FOR AT-RISK MSM AND TGW POPULATIONS IN VIETNAM (2017-2018)

-


- Partners: G ilead Rainbow Grant
- Area: HCMC
- Project Goal: To decrease the number of new HIV infections among MSM in Vietnam through increased awareness and use of HIV prevention services, including PrEP
 

 LAYTESTING AND VINAPREP (2016 - 2018)

LAYTESTING AND VINAPREP (2016 - 2018)

-


- To pilot the HIV screening rapid test model led by the community lay testers focusing on MSM & TG in HCMC.
- To assess the feasibility of PrEP implementation for MSM in a community setting in Vietnam
- To assess the acceptability and tolerability of PrEP among Vietnamese MSM.
 

 TRANSVN - THE FIRST STUDY IN VIETNAM ON TRANSGENDER WOMEN’S HEALTH

TRANSVN - THE FIRST STUDY IN VIETNAM ON TRANSGENDER WOMEN’S HEALTH

-


- Partners: Pittsburgh University, Pennsylvania (USA)
- Area: HCMC
- Project Goal:

  • To better understanding about risks healthcare needs of TG in HCMC
  • To inform possible interventions to improve healthcare services for TG.
     
 INTERVENTION ON SEXUAL HEALTH AMONG YOUNG MSW

INTERVENTION ON SEXUAL HEALTH AMONG YOUNG MSW

-


- Partners: The US National Institute on Drug Abuse, New York University
- Area: HCMC & Hanoi (Hanoi Medical University)
- Project Goal: To pilot an intervention to improve access to and use of health services with focus on sexual health by MSW and MSM in order to reduce HIV and other STIs transmission in the community.

 TestSGN

TestSGN

-


- Partners: Asia Pacific Coalition on Male Sexual Health (APCOM) and Elton John AIDS Foundation
- Area: Bangkok, TP.Hồ Chí Minh, Manila,…
- Project Goal:To encourage MSM to access to HIV testing service and sexual health resources.

Our Partners

haivn
gilead
unaids
HCDC
ANHAO
PEPFAR
CDC
SHP
HMU

News